Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1885

40 A. tanuló születés neve vallása helye ideje II. gymnasialis osztály. Áron Miklós gör. kel. Voila (Fogarasm.) 1871 Balog Izra ev. ref. Felesernáton 1870 Baricz Árpád rom. katk. Kezdi-Vásárhely 1874 Bede József ev ref. Telek 1872 5 Bedőházi József unitárius Káinok 1872 Benkó' András ev. ref. Czofalva 1870 Bőd Dániel Albis 1872 Bodó Farkas Feltörj a 1874 Erdélyi Lajos Uzon 1871 10 Fülöp Kálmán Soósmező 1*74 Gráfi Adolf ágost. hitv. Kőhalom 1872 Gyöngyösi Gábor unitárins Káinok 1872 Hakó Adorján ev. ref. Maksa 1873 Incze Béla Martonos 1872 15 Kelemen Elek Köpecz 1872 Kis Barabás Flgerpatak 1873 Koncza Péter Zalán 1873 Kóssy Andor rom. kath. Fogaras 1874 Lázár Zsigmond ev. ref. Dálnok 1873 20 Magyarosi Ferencz Felesernáton 1871 Meiszlinger István rom. kath. Tenke (Biharm.) 1874 Papucs Dávid ev. ref. Telek 1871 Piinkösti István Uzon 1873 Pünkösti Pál 1874 25 Révay Lajos Ilyefalva 1873 Sorbán Sándor Léczfalva 1871 Szabó Ernő’ Zágon 1874 Szaniszló Pál Felesernáton 1873 Vájná Sándor Altorja 1874 30 Vass Octavián gör. isel. Voila (Fogarasm ) 1873 Összesen 30. . III. gymnasialis osztály. Antal Olivér ev. ref. Kovászna 1873 Bajltó Vilmos Réty 1871 Bathó János Siklósd 1872 Barthos Gábor Kis-Baczon 1872 5 Benkó' Dénes Altorja 1872 Bíró Sándor 55 55 Tatrang 1873 Bodola Ferencz Papolcz 1870 Borbély Miklós gör. kel. S -Szentgyörgy 1871 H'í ■ Czell Sándor ev ref. Martonfalva 1870 10 Császár Géza S.-Szentgyörgy 1871 Csiszár Kálmán Gidófalva 1871 1 Eperjesy Albert rom. kath. Peselnek 1871 Elekes Lajos ev. ref. Száraz-Aj ta 1872 1 Fazakas András 55 55 1 Alcsernáton 1868

Next

/
Oldalképek
Tartalom