Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1884

V t :i ii íi I ó neve vallása születés helye illője ! Szabó Ferencz Szabó Ödön ev. ref. Feldoboly Zalán 1808 1872 : Szaniszló Kálmán Felcscrnáton 1871 Zajzon Sándor Sepsi-Szentgyörgy 1871 20 Zoltáni Géza Kezdi-Vásárhely 1871 Zsigmond Károly n n Sepsi-Szentgyörgy 1871 Yégli Árpád Összesen 22 IV. gymnasialis osztály. rt n Alcsernáton 1871 liakc.si Ferencz ' cv. ref. Angyalos 1869 Balogh Miklós liarátos 1870 Bálint Dénes róni kath. Kőrispatak 1860 Bedd János cv. ref. Sepsi-SzcntgyörgV 1869 5 Bokor Sándor Púké 1866 Csiszár Gábor Egerpatak 1871 Damó Dénes Kis-Borosnyó 1870 Fülöp Károly Aldoboly 1867 Inireli Sándor » Angyalos 1669 10 Iinreh István 1870 Ineze Béniám n Sepsi-Szentgyörgy 1870 Kiss Ferencz Ilyefalva 1870 Nagy Gyula, kimaradt Kovászna 1869 Péter Mózes Szőrcse 1870 lő Sándor Zoltán Ilyefalva 1870 Schul Vilmos izrael. bogaras 1870 Szabó Árpád CV. ref. Zalán 1869 ! Szabó bajos * Ilyefalva 1868 Zajzon bajos Összesen 10 « Uzon 1870 A beirt összes tanulók létszáma tehát 155, s igy az idén kevesebb S-al. mint a múlt évben, de t ö b b 6-al. m int az azelőtti évbe n. Az apadást leginkább az a körülmény okozta, hogy agy m n a s i u m v a 1 ó d i c z ó 1 j á- b o z képest a múlt évben több tanulónak s azok szülőinek más. gyakorlatias irányú iskolát és pályát tanácsolt a tanári kar; másfelől pedig az idén a beiratkozásoknál szigorúbb volt a felvétel az előző évekéinél. Ezek közül helybeli volt: 30. vidéki: Ili). Bennlakó a helybeliek közül: 17; künnlakó a vidékiek közül: 1, s igy az összes tanulók közül bennlakó volt: 1115, k ti n lilák ó 20. Felszolgáló kedvezményes volt az I. félévben: 30, a másodikban: 2S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom