Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1884

40 A. t SÍ 11 11 1 ö ................................. n eve ~~ • ! vallása születés helye ideje 5 Batlió János ev. ref. Siklósd . 1872 Barthos Gábor Kis-Baczon 1872 Benkő Dénes Al-Torja 1872 Biró Sándor Tatrang 1873 Bodola Ferencz Papolcz 1871 10 Bogdán István rom. Katii. Seosi-Szcntgvörffv 1873 Borbély Miidós Czell Sándor gör. kel. 1871 ev. ref Marton falva 1870 Császár Géza Sepsi-Szentgyörgy 1872 Csiszár Kálmán Gidófalva 1871 15 .Csiszár Sándor a „ Iágerpatak 1873 Elekes Lajos Száraz-A jta 1872 Fazakas András Alcsernáton 1868 Ftilöp Lajos ,, „ AÍdoholy 1870 Hankó Adorján Malisa 1872 20 Kászkuj György Koncza Péter, beteg gör. kel. Élőpatak 1870 ev. ref. Zalán 1873 Koréh Dénes 55 55 Sepsi-Szentgyörgy 1872 László Ferencz 1873 Lázár Mihály Dalnok 1870 25 Lédán József 55 55 AÍdoholy 1872 Lengyel István róni. kath. Sepsi-Szentgyörgy 1872 Málnási Géza ev. ref. Száraz-Ajta 1871 Meiszlinger Miksa rom. katli. Tenke 1870 Muzsnai József ev. ref. Dálnok 1871 30 Mircso Sándor, kimaradt Pálié 1871 Nagy Sándor 55 55 Sepsi-Szentgyörgy 1873 Szaniszló Pál Felcsernáton 1873 Székely László Piéty 1870 Tusa Elek, kimaradt Martonfalva 1870 35 Ütő' László 55 55 Egerpatak 1868 Váncsa István gör kel Uzon 1870 Zajzon Gergely Összesen 37 ev. ref. Sepsi-Szentgyörgy 1873 III. gymnasialis osztály. Albert Károly ev. ref. Maksa 1870 Benedek Benedek Bikafalva 1871 Benke Géza 55 55 Pere p. (Veszpr. m.) 1872 Bóbes György gör. kel. Bodzaforduló 1870 5 Demos Péter ev ref. Szeniorja 1871 Farkas Imre *5 •? Alcsernáton 1871 Gocsmán Gero kim. Dálnok 1871 Hankó Gyula Maksa 1871 Kis Sándor Kémei­1872 10 Mikó Miklós Bodok 1867 Módi Géza Bita 1870 Nagy Elek 55 55 Sepsi-Szentgyörgy 1861) Orbán Ferencz „ „ Zágon 1869 Schmidt Ferencz ev. lutli. Rozsnyó 1871 15 Szabó András ev. ref. Bita 1871

Next

/
Oldalképek
Tartalom