Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1883

46 A t 31 11 II 1 o s z ti 1 e t é s neve vallása helye ideje Veres Kálmán róm. lcath. Ilyefalva 1871 Vida Albert, kimaradt ev. ref. Pálié 1870 50 Váncsa István gör. kel. Uzon 1870 Zajzon Gergely ev. ref. Sepsi-Szentírvörgv 1873 Összesen 51. II. gymnasialis osztály. Ágoston Béla, kimaradt ev. ref. Sepsi-Szentkirály 1870 Albert Károly Maksa 1870 Benedek Benedek Bikafalva 1871 Benke Géza Pere-p. (Veszpr. m.) 1872 5 Bóbes György gör. kel. Bodzaforduló 1870 Demes Péter ev. ref. Szeniorja 1871 Farkas Imre Alcsernáton 1871 Gocsmán Gerő Ilálnok 1871 Hankó Gyula Maksa 1871 10 Kappa Pál róm. kath. Nagy-Várad 1871 Kelemen Gábor, kim. unit. Maros-Vásárhely 1870 Kiss Sándor ev. ref. Kémer 1872 Malisai Géza Besenyő 1871 Miké Miklós Bodok 1867 15 Módi Géza Bita 1870 Nagy Elek Sepsi-Szentgyörgy 1869 Nagy László Étfalva 1870 Orbán Forencz Zágon 1869 Opris Aurél gör. kel. Alsó-Ucsa (Fog. m.) 1871 20 Schmidt Ferencz ev. luth. Rozsnyó 1871 Serbán Sándor gör. kath. Voila (Fogaras m.) 1871 Szabó András ev. ref Bita 1871 Szabó Ferencz Feldoboly 1868 Szabó Ödön Zalán 1872 25 Szaniszló Kálmán Fel-Csernáton 1871 Sztán Dániel gör. kel. Alsó-Szombatfalva 1869 Zajzon Sándor ev. ref Sepsi-Szentgyörgy 1871 Zoltáni Géza Kezdi-V ásárhely 1871 Zsigmond Károly Sepsi-Szentgyörgy 1871 30 Végh Árpád Al-Csernáton 1871 Összesen 30. III. gymnasialis osztály. Ágoston Ferencz, kim. ev. ref. Ilyefalva 1868 Bakcsi Ferencz Angyalos 1869 Bálint Dénes róm. kath. Kőrispatak 1869 Balog Miklós ev. ref. Barátos 1870 5 Bedő János Sepsi-Szentgvörgv 1869 Bokor Sándor Pálié 1866 Csiszér Gábor Egerpatak 1871 Csórja Lázár Szacsva 1868 Damó Dénes n n Kis-Borosnyó 18-70

Next

/
Oldalképek
Tartalom