Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1883

45 A t 31 11 11 1 o neve vallása sző 1 o t é helye I. gymnasialis osztály. Antal Olivér ev. ref. Iíovászna 1873 Bacsó József » D Feldoboly 1870 Bakk János, kimaradt Dalnok 1872 Balykó Vilmos Réty 1871 5 Barabás József unit. Árkos 1871 Bartók Ferencz ev. ref. Barátos 1871 Bató János Siklósd 1872 Bartos Gábor Kis-Baczon 1872 Benkő Dénes Altorja 1872 10 Bedö Ferencz Sepsi-Szentgyörgy 1870 Bertalan Lajos Kairo (Egyptom) 1873 Biró Sándor Tatrang 1873 Ilodola Ferencz Papolcz 1870 Bogdán István róm. kath. Scpsi-Szentgvörgv 1873 15 Borbély Miklós gór. kel. 1871 Czell Sándor ov. ref. Martonfalva 1870 Cseh Vincze Alcsernáton 1871 Császár Géza » n Sepsi-Szentgyörgy 1872 Csiszér Kálmán Gidófalva 1871 20 Csiszér Sándor » » Egerpatalc 1873 Elekes Lajos Száraz- Ajta 1872 Fazakas András Alcsernáton 1868 Ftilöp Lajos » n Aldoboly 1870 Gyenge András róni. kath. Miklósvár 1872 25 Ilankó Adorján ev. ref. Maksa 1871 Imrék Miklós » n Besenyő' 1872 Ivászkuj György gör. kel. Élőpatak 1870 Kelemen Miklós, kim. unit. Marosvásárhely 1872 Koncza Péter ev. ref. Zalán 1873 30 Koréh Dénes n n Sepsi-Szentgyörgy 1872 László Ferencz 1873 Lázár Mihály Dalnok 1870 Lédán József Aldoboly 1872 Lengyel István róm. kath. Sepsi-Szentgyörgy 1872 35 Málnási Géza cv. rét. Száraz-Ajta 1871 Mihály József, kimaradt Kilyén 1872 Mircse Sándor l’áké 1871 Muzsnai József Dalnok 1871 Nagy Sándor » » Sepsi-Szentgyörgy 1873 40 Prázsmári György cv. luth. Szász-Magyaros 1869 Sándor József cv. ref. Léczfalva 1871 Sorbán Sándor 1871 Szaniszló Pál Felcsernáton 1873 Székely László » » Réty 1870 45 Tusa Élek Martonfalva 1870 Utó' László Egerpatak 1868 Vadasdi József w n 1 Kökös 1872

Next

/
Oldalképek
Tartalom