Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1883

SEPSI-SZENTGYÖRGYl EVANG. REFORM. SZÉKELY-Mf^-KOLLEGIUM értesítője AZ 1883—84. ISKOLAI ÉVRŐL. A/. Kl/)L,!Áll(')SÁ(i MK(íHIZÁSÁH(')li SZERKESZTETTE BENKE ISTVÁN, tanvkzktö-tanAk. SHI'S1-S'/H N TU V Ö H (i V, JÓK AI-NYOMDA - RÉSZVÉNY-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1884. %1 ............................................................. ........ _ __ _____f

Next

/
Oldalképek
Tartalom