Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1882

20 Máté Máté. 2.10 Mihács Lajos . 2.10 Mezei László . .">.20 Nagy László . 21. Orosz Mihály . 1.05 I’éli József .40 Kákosi János . 1. Rákosi István. 10.50 Rákosi Károly 1.05 Rákosi Dénes . 2.10 Rákosi Antal . 5.25 Rákosi Fér. felső 5.25 Rákosi Fér. alsó. 1.05 Rákosi Balázs. 5.— Sánta Péter . 1.05 Szaniszló Jánosné 1.05 \ égli András . 10.— \ égli Dávid 42.— Yirágli István . 2. _ \ itályos György . 100.— \ égli József . 50.— Dalnok községből: Község .... 7 (>(>.50 A Kod Mózes 1.05 András Dániel 2.10 András Mihály :>. 15 5 András Zsiginond 1.05 A bőd György . 1.05 Kiró József id. 1.Ö5 Dakesi Zsigniond. 2.10 Babós János. . 105.— 10 Haklc Zsig. ifj. 2.10 Reke Rénesné. 1.05 Rakk Zsig. id. 2.10 Rakk József .4.15 Reke Péter 1.05 15 Rarthos Izászló 4 1.50 Rartlia Lajos . 4.20 Bartha Sándor . 10. Boros Zsuzsámul. 52.50 Bíró Zsigniond 2.10 20 Borbáth Pál . 200. ­Czirjék Antal . 105.— I teinény Péter 4.20 Fiilöp Dénes id. . 21. Földes József . (>.40 25 Gál József. 10.50 Gál Miklós 105.— (iái István. 10.50 Gál Zsigniond. 105. Gál János . 10. 40 Gál Péter . 105. Gergely Tamás . 4.15 Gergely Mózes 4.20 Hadnagy Albert . 21.— Incze Józsefné 5.25 45 Kovács Miklós 1.05 Kercstely Lázár . 21. Kuthi Lajos 21.— Kovács Ferencz . 10.50 Kovács Ján. köz. 42.— 40 Kovács Lajos . 3.15 Kovács Józs köz. Lázár Mihály kol. 5.25 gondnok . 1 (>05. — Lőrincz János. 4.20 Lőrinc/, Antal. 1.05 Lázár István . 4.20 45 Lázár József . 21.— Lázár 1 kímélné . 10.50 Lázár Krisztina . 105. Lázár László . 20.25 Márton Lajos . 4.15 50 Márton János. 2.10 Márton Klók . 10.50 Miklós Lajos . 21. Miklós Zsigniond. 21.— Miklós Lázár.. 4.20 5 5 Miklós Ferencz . 4.15 Miklós Péter id. . 5.25 Némethi Fér. . 1.05 Németh László 5.25 Péter Mihály . 1.05 III) Péter Zsigniond . 4.20 Péter Lajos 5.25 Pilbart Sándor 1.05 Pál Farkas 3.15 Pál Ferencz . 10.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom