Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1882

59 A t 11 II II 1 o neve vallása s z ii 1 e t é helye s ideje Nagy Sándor ev. rét. Sepsi-Szentgyörgy 1873 35 Uevay Lajos, kimaradt lllyefalva 1873 Székely László Béty 1870 Szilágyi Gyula 11 11 Sepsi-Szentgvörgv 1874 Zajzon (lergely 11 11 Sepsi-Szentgyörgy 1873 Velman Sámuel róni. katli. Sepsi-Szentgvörgv 1873 j lo Veres Kálmán , „ lllyefalva 1871 Vida Albert ev. rét. l’áké 1870 Összesen 41. I. gymnasialis osztály. Ágoston Béla cv. ref. Sepsi-Szentkirály 1870 Albert Károly Maksa 1870 Bartha Sándor Ivökös 1871 Benedek Benedek Bikafalva 1871 5 Benke Géza 11 11 i l’ere-p. (Veszpr. ni.) 1872 Hohes György gör. kel. Bodzaforduló 1870 Császár Géza ov. ref. Sepsi-Szentgyörgy 1872 Demes l’étcr Szeniorja 1871 Farkas Imre Alcsernáton 1871 j lo Geleji András unit. Árkos 1870 Gcnesi Endre, kimaradt ev. ref. Kézdi-Vásárludv 1870 1 Iánké Gyula Maksa 1871 Kelemen Gábor unit. Maros-'Vásárbcdv 1870 Kis Sándor ev. ref. Kémer 1872 15 Maksai Géza Besenyő 1871 Miké Miklós Bodok 1867 Módi Géza Bita 1870 Nagy Klek Sepsi-Szentgyörgy 1869 Nagy József gör. kel. Kis-líorosnyó 1868 20 Nagy László ev. ref. Étfalva 1870 Orbán Ferenez Zágon 1869 Opris Aurél gör. kel. Alsó-Ucsa (Fog. m.) 1871 Pönkösti Mihály ev. ref. Uzon 1869 Sánta Károly Al-Csernáton 1870 25 Schmidt Ferenez Intb. Rozsnyó 1871 Sorbán Sándor gör. katli. Voila (Fogaras ni.) 1871 Szabó András cv. ref. Bita 1871 Szabó Ferenez Feldoboly 1868 Szabó Odón Zalán 1872 30 Szaniszló Kálmán Fel-( lsernáton 1871 Szilágyi György róni. katli. Sepsi-Szentgvörgv 1870 • Székely Jenó' , a Szárazpatak 1871 Zajzon Sándor cv. ref. Se)isi-Szentgvörgv 1871 Zoltáni Géza Kézdi-Vásárbely 1871 35 Zsigmond Károly 1J 11 Sepsi-Szentgyörgy 1871 Vegh Árpád Al-Csernáton 1871 Vida Jenó Pálcé 1869 Összesen 37. í *

Next

/
Oldalképek
Tartalom