Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1881

69 V. A tanulók névsora az 1881 2. tanévben. A t a n n A neve vallása s z ii 1 e t é helye 8 ideje KlókéNzítÖ o§ztftly (progymnasium.j András Gyula, kimaradt ev. ref. Dálnok 1870 Bartlui Sándor Kökön 1871 Benedek Benedek Bikafalva" 1871 Bitai Gergely n m Zágon 1868 5. Cseh Viecze Al-Csernáton 1871 Deines Péter n n Szemerja 1871 Dénes Árpád v r Angyalos 1870 Dénes Endre « r Egerpatak 1871 Farkas Imre Al-Csernáton 1871 10. Geld András, kimaradt unitár. Árkos 1870 Gilyén Lajos ev. ref. Bürkös 1873 Kiss Albert m r Sepsi-Szentgvörgy 1870 Módi Géza Bita 1870 Miké Miklós Bodok 1867 lő. Nagy József gör. kel. Kis-llorosnyó 1868 Nagy László ev. ref. Étfalva 1870 Nagy Elek r r Sepsi-Szentgyörgv 1869 Orbán Ferencz Zágon 1869 Pál Imre, kimaradt róm. kath. Gelencze 1871 20 Háduly János n « Kőröspatak 1870 Sánta Károly ev. ref. Al-Csernáton 1870 Szaniszló Kálmán Fel-Csernáton 1871 Szabó András Bita 1871 Szabó Ferencz Al-Doboly 1868 2Í). Szabó Ödön Zalán 1872 Székely Jenő (2-ik félév.) róm. kath. Szárazpatak 1871 Szilágyi György n n Sepsi-Szentgyörgy 1870 Végh Árpád ev. ref. Al-Csernáton 1871 Vida Jenő Páké 1869 30. Zajzou Sándor « »1 Sepsi-Szentgyörgy 1871 Zsigmond Károly >1 » '» 1871 Összesen 31. 1. gy m Husiul is oszlíil.v. Ágoston Ferencz ev. ref. Ilyefalva 1868 Bakcsi Ferencz Angyalos 1869 Balogh Miklós Barátos 1870 Bálint Dénes róm. kath. Kőröspatak 1869 6. Bedeliázi Ferencz ev. ref Sepsi-Szentgyörgy 1869 Bedő János 1869 Bokor Sándor Páké 1866 Csiszér Gábor Egerpatak 1871 Csórja Lázár v r Szacsva 1868 10. Csulak Sándor Száraz-Ajta 1870 Damó Dénes Kis-Borosnyó 1870 Elekes Andor róm. kath. K.-Vásárhely 1872

Next

/
Oldalképek
Tartalom