Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1881

70 A t anal ó neve vallása 8 z ü 1 e t é helye s ideje Finta András ev. ref. Barátos 1868 Fiilöp Károly r> TI Al-Doboly 1867 15. Gajdó István, kimaradt n v Eresztevény 1868 Gál József Egerpatak 1867 Gál Ödönv róm. kath. Hilib 1871 Gencsy Endre ev. ref. K.-Vásárliely 1870 Györbiró Samu, kimaradt Uzon 1869 20, Imre Sándor Angyalos 1869 Ineze Bóniám » n Sepsi-Szen t^y örffy 1870 Jancsik Lajos róm. kath. »1 Kőröspatak 1871 Kellán Sándor 1868 Kiss Ferenez ev. ref. Keiner 1870 25. Magyari Géza Gidófalva 1870 Nagy Gyula Kovászna 1869 Némethi Gergely Léczfalva 1870 Orbán László Kilyén Páké 1869 Ördög Samu 1868 30. Péter Mózes Szörcse 1870 Sándor Zoltán Ilyefalva 1870 Schul Vilmos izrael. Fogaras 1870 Szabó András, meghalt ev. ref. Bita 1871 Szabó Árpád Zalán 1869 35. Szabó Lajos Ilyefalva 1868 Székely Jenő (1-ső félév.) róm. kath. Szárazpatak 1871 Támpa Pál ev. ref. Ilyefalva 1869 Zajzon Lajos Összesen 38. n v Uzon 1870 11. gymnasial!»« osztály'. Antal Gerő* ev. ref. Maksa 1869 Apor Gábor Zalán 1867 Bara Imre Szemerja 1868 Bába Pál* róm. kath. Kilyén Zalán 1867 5. Bencze Lajos Benkő László ev. ref. 1867 Étfalva 1868 Bodali Pál Uzon 1867 Dávid Károly Száraz-Ajta 1867 Domokos Dénes Al-Csernáton 1869 10. Eilend Lajos n n Sepsi-Szentg’yörsry 1868 Fazakas Pál róm. kath. Ilyefalva 1868 Fodor József ev. ref. Bodok 1867 Gombási Károly Fogaras 1870 Grósz József S ep si-Sz entgyörev 1870 15. Harmath Jenő róm. kath. Kézdi-Vásárhely 1870 Ilyés Tamás, kimaradt ev. ref. Sepsi-Szentgyörgy 1866 Imreh Benedek Besenyő 1869 Imreh Domokos Etfalva 1870 Imreh György, kimaradt Szot.yor 1867 20. Imreh István Angyalos 1870 Kovács Domokos* 1 n n Komolló 1868

Next

/
Oldalképek
Tartalom