Evangélikus lic. főgimnázium, Selmecbánya, 1909

IV. A könyvtárak és a szertárak állapota és gyarapodása. 1. Líceumi könyvtár. Őre: Dr. Vitális István. I. Önálló müvek: Adattár. Magyar Protestáns Egyháztörténeti —. Szerk. Pokoly J. VIII. évf. Bpest. 1910 1 k. Almanach, M. Tud. Akad. — Bpest. 1910. 1 k. Arago Emlékbeszédei. Ford. Dr. Császár K. és Kont Gy. Bpest. 1 k. Bakhais Boozeboom, H. W. Dr. Die heterogenen Gleich­gewichte vom Standpunkte der Phasenlehre. Braunschweig. 1901—04. 2 k. Bauer Gusztáv, Dr. Vorlesungen über Algebra. Leipzig. 1903. 1 k. Beek Hugo, Dr. Tanulmányok a biztosítási jogról. Bpest. 1891. 1 k. Beksics G. Ködös problémák. Bpest. 1908. 1 k. Beniczkyné Bajza Lenke. Végzetes tévedés. Bpest. 1909. 1 k. Berget Alfonz. A földgömb és a légkör fizikája. Ford. Bogdánfy Ödön. Bpest. 1909. 1 k. Bernoulli Jakob. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Uebersetzt von R. Haussner. Leipzig. 1899. 1 k. Bobek K. J., Dr. Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrech­nung. Stuttgart. 1891. 1 k. Boltzmann Ludwig, Dr. Vorlesungen über Maxwells Theorie der Elektricität und des Lichtes. Leipzig. 1891. 2 k. Bozőky Endre, dr. Az elektrotechnika vázlatos áttekin­tése. Pozsony. 1 k. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom