Kir. kath. gymnasium érdemsorozata, Selmecbánya, 1867

SELMECI KIRÁLYI KATII. GYMNASIUM ERDEMSOROZATA 18(11 TANÉV VÉGÉVEL. MMbyv'P '■£'! iUSÓ;7 VI. osztály. Balasovits Antal Bello Károly *Chmela Szaniszló Held Károly 5. Hiray Gábor Huszár Ferencz *Liftner István Machovich Izidor Martiny István 10. Nagy Gyula Okolicsányi Lipót Ormay Gyula Prokay Mihály *Sziklay Alfonsz 15. *Sztokosza Géza Tindly József Yelics Rezső törv. szór. esek. elégs. elégs. elégs. elégtl elégs. _ e légtl elégtl elégtl 16 II. r. _ _ jo ! törv. szór. esek. elégs. elégtl elégs. elégs. elégs. — elégtl elégs. elégtl 14 11. r. — jeles — dics. fesz. kellő jeles jeles kitűnő jó kitűnő jeles jeles kitűnő jeles 2 jeles jeles kitűnő — kitűnő törv. kellő kellő jeles jó elégs. elégs. jó — elégs. jó elégs. 10 I. r. i — jeles — jeles dics. kellő kellő jó jó jó jó jó — jó jó jó 9 I. r. ! jó jeles — jeles törv. szór. esek. elégs. elégtl elégs. elégtl elégs. — elégtl elégs. elégtl 15 II. r. kitűnő — jó dics. kellő kellő jeles jó jeles jeles jeles-r— jeles jeles jeles 3 jeles jó jeles — jeles péld. kellő kellő jeles elégs. jó jó jó — elégs. jó jó 8 ‘I. r. kitűnő — jeles törv. kellő kellő elégs. elégs. elégs. elégs. jó — elégs. elégs. elégs. 12 1. r. elégs jeles — jó dics. fesz. kellő jeles jeles jeles jó jeles — jeles jeles jó 5 l.r. Jó kitűnő jó jó törv. szór. esek. elégs. elégs. elégs. elégtl jó elégs. elégtl elégtl elégtl 17 11. r. — dics. kellő kellő jeles jeles jeles jó jeles — elégs. jeles jó 7 I. r. —. kitűnő — — törv. kellő kellő elégs. elégs. jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. 13 1. r. — — — — dics. kellő erny. jeles jeles kitűnő jeles kitűnő jeles kitűnő jeles 1 jeles jeles kitűnő jeles kitűnő dics. kellő kellő jeles jó jeles jeles jeles — jeles jeles jeles 4 jeles jó kitűnt — jeles péld. kellő kellő jeles jó jeles jeles jeles — jeles jó jó 6 1. r. jó kitűnő jeles jó dics. kellő kellő jó elégs. jó elégs. jó jó elégs. jó elégs. 11 1. r. 1 jó kitűnő jeles jeles összesen 17. V. osztály. Rendes tantárgyakból Rendkivlili tantárgyakból a a s > r—4 QJ >> ff .9 o3 c3 > fe 's. S3 C' s s 1 ■S £ e £ S * > f—< © >-» ff '© H S <D r—4 CD ff 2 S-. :0 H •4 a ít* a § M (D '© ^ co , ff '© s 6 « & w t ■4J ® ­g 9 « " CO ° II ff 03 *•& esa 3 2 o " i .5 *S3 > CJ ^ ff © £ C-i % <D >-» H ön S3 I & CD ff « 4 Sh • r-S ffu s© N co Branszky István dics. kellő kellő jeles jeles jó jeles jó jeles jeles 3 I. r. 1 jeles jeles jeles Dobias Arnold törv. kellő kellő jó elégs. elégs. elégs. — elégs. elégs. jeles 7 I. r. — kitűnő jó jeles elégs. Fába Lajos törv. vált. esek. jó elégs. elégtl elégs. — elégtl elégs. elégs. tt 11. r. — elégs. jó elégs. Fleischer Gábor törv. vált. esek. jó jó elégs. jeles jó elégtl elégs. jó jeles 10 11. r. jó jó jó jeles jó 5. Groszmann Ferencz dics. kellő kellő jó jó elégs. jó jó jeles 5 I. r. jó jó jeles Lollok József törv. vált. esek. jó elégtl elégtl jó — elégtl elégtl elégs. 14 11. r. — jó — — elégs. Novotny Imre törv. vált. hány. elégs. elégs. elégs. jó — elégs. elégs. elégs. 9 1. r. — jeles — jó jó Ormay Sándor oszt díj. jtlics. fesz. kellő jeles jeles jó jeles — jó jó jeles 4 I. r. — jeles — — *Ruft Lajos dics. fesz. erny. jeles jeles jeles jeles jó — jeles jeles jeles 2 jeles — elégs. — jeles jeles 10. Schlosser Frigyes ism. Itörv. vált. esek. elégs. elégtl 1 elégtl jó elégtl elégs. elégs. 13 11. r. — — — — elégs. Strba Ferencz törv. kellő kellő jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. jó 8 I. r. — jeles jó jeles elégs. Uhrin Sándor ismétlő dics. kellő kellő jeles elégs. elégs. jó 1 — elégs. jó jó 6 1. r. jó kitűnő jeles jó Valkovits Károly I törv. vált. esek. elégs. élégtl elégs. elégs. elégs. elégtl elégs. 12 11. r. jó jó — jeles elégs. *\ arnay József 1 dics. fesz. 1 erny. jeles jeles jeles jeles 1 ­jeles jeles jeles 1 jeles jeles Összes en 14 jeles • 1 jeles

Next

/
Oldalképek
Tartalom