Zempléni Gazda, 1927 (7. évfolyam, 1-23. szám)

1927-01-05 / 1. szám

Sátoraljaújhely, 1927. Január 5. 1. szám. VII. évfolyam. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoraljaújhely Vármegyeház II. udvar, 1. emelet. ZEMPLÉNI GAZDA MEZŐ- ES SZÖLÖGAZDASÁG1 SZAKLAP Megjelenik min­den hó 5. és 20-án. Előfizetési ár : Egy évre 4 pengő. Hirdetések díjszabás szerint. Főszerkesztő; Dr báró WALDBOTT FRIGYES osztályelnök. A Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye. Felelős szerkesztő: 1LLÉSHÁZY ENDRE ügyvezető titkár Nyilvános elszámolás a „Zempléni Gazda“ szerkesztőségi pénztárkezeléséről. Összehasonlítás céljából ideiktatjuk az 1924. és 1925. évi hasonló elszámolások számadatait. Szöveg: 1924 1925 1926 1 2 3 4 5 6 7 A) Bevételek: múlt évi maradvány .......................................... múlt évi előfizetési dijak .................................... ez évi „ „ ..................................... jövő évi „ „ ..................................... hirdetési dijak .................................................... adományok ......................................................... kamatok ................................................................... 6,286.893 3,231 430 1,337.000 1,169489 1,116.762 2,667.000 18,797.500 150.500 4,144 890 600.000 100.000 3.983.000 1.758.000 17.302.000 325 C00 11.090.000 1,546 000 59.000 Bevételek összesen: 12,024 812 27,576.152 36,063.000 1 2 3 4 5 6 B) Kiadások: papiros.................................................................... a lap nyomdai előállítása .................................... a lap postai expedíciója .................................... .forgalmi adó ........................................................ irodai költségek, nyomtatványok; postaportó pályadij 1926. évben ......................................... (1924 és 1925 években a pályadijakat közvet­lenül az adományozók fizették ki) 1,198 833 6,384. i°ő 2,066 3 2431 l,014.»oi 1,410.814 17,240.000 3,701.800 770. 10 469.950 > 6,425 000 21,300.000 3.727.000 479.000 1.311.000 1,000.000 Kiadások összesen : 10,908 050 23,592674 34,242,000 1 2 C) Összesítés: évi összes bevétel ............................................... évi összes kiadás ............................................... 12,024.812 10,908.050 27,576.152 23,592.674 36,063 000 34,242.000 1 3 évvégi maradvány............................................... 1,116.762 3,983.478 1,821.000 Sátoraljaújhely, 1926. december 31. Illésházy Endre s. k. kir. gazd. tanácsos, felelős szerkesztő dr. báró Waldbott Frigyes s. k. főszerkesztő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom