Zemplén, 1909. július-december (39. évfolyam, 53-103. szám)

1909-09-04 / 71. szám

6. oldal. ZEMPLÉN Szeptember 4. ^E00000000000000i000000000000ÉI 0 0 E 2125/1909. szám. E | Pályázati hirdetmény. | 0 0 A sátoraljaújhelyi kerületi munkásbiztositó pénztár igaz­ig gatóságának 1909. évi augusztus hó 8-án megtartott ülésében § hozott határozata folytán 1909. évi szeptember hó 25-én déli 12 óráig terjedő határidővel pályázatot hirdet. || Egy, évi 2000 koronás fizetéssel és 720 kor. lakbérrel |j javadalmazott ügyvezető-könyvelő-ellenőri; H egy, évi 1400 koronás fizetéssel és 640 kor. lakbérrel S javadalmazott pénztáros-nyilvántartói és Íj egy, évi 1000 koronás fizetéssel és 300 kor. lakbérrel 3 javadalmazott pénzbeszedő végrehajtó állásra. — A pályázati kérvények ezen határidőig a pénztár igaz­gatóságához czimezve (Sátoraljaújhely, Kaziuczy-utcza 32. sz. I. emelet) nyújtandók be. A határidőn túl beérkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. Előképzettségként az ügyvezető-könyvelő-ellenőri állásra felső kereskedelmi érettségi bizonyítvány és mérlegképesság, a pénztáros-nyilvántartói állásra középiskolai érettségi bizo­nyítvány, a végrehajtó-pénzbeszedői állásra a középiskola 4. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvány kívántatik. Az igazgatóság fenntartja magának azon jogot, hogy oly pályázóknál, kik a pénztár szolgálatában hasonló minő­ségben már eddig működtek, a megkívánt képesítéstől el­tekinthet. A szolgálati viszonyokat az igazgatóság határozatai ál­lapítják meg. A megválasztottak alkalmazása ideiglenes jellegű és azok az önkormányzati szervek átszervezése után véglege­síthetők. A pénztár az állásokat csak akkor tölti be, ha a pénz­tári állások szervezése és a javadalmazások megállapítására vonatkozó határozathoz az országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztár hozzájárul, illetve a m. kir. állami munkásbiztositó hivatal jóváhagyja. A pályázat eredményéről a pályázók értesittetni fognak és a megválasztottak az értesítés kézhezvételétől számítandó 8 nap alatt állásukat elfoglalni tartoznak. Sátoraljaújhely, 1909. évi augusztus hó 8-án. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Novák Rezső, az orsz. pénztár által kirendelt ideigl. ügyv. ellonőr. Schön Sándor, elnök. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^0000000000000010000000000000^ Zongoraterem és kikölcsönző intézet. ^f Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron < i:i. lü >. J-H úgy cserébe, mint részletfizetésre kapható Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. Épületek, bútorok és termények tűzkár elleni biztosítását, továbbá élet- és járadék biztosítást a legelőnyösebb feltételek mellett eszközöl az Első Magyar Általános Biztositó Társ. kerületi ügynöksége Sátoraljaújhelyt, a Zemplén kiadóhivatalában. OTT A biztosítandó épületek és ingó­ságok felvételére kívánatra saját meg­bízottunkat küldjük ki. -ím WES rős ! zilárd! Tartós i zléses! esztelen! yors! lesó üzemül tbiró! üzagtalan I JEfllegáns 1 INOHOUSE SST Gyár: ARADON Oarage és javítóműhely: Budapeet, IX. kerület, Páva-utca 10. szám. Iroda és kiállítási mintaterem: Budapest, IV., Kigyó-tér 1. szám (királyi bérpalota.) Hazai útviszonyok­nak megfelelő túrakocsik, zz =zz teherkocsik, autóbuszok. Túrakocsik: 30 HP cardanhajtással, 35—40 HP lánchaj- tással, .'. 40 HP lánchajtással, lánctakaróval, 40 HP cardanhajtással. .’. Gyártás alatt 15 IIP 4 hengerü cardanos fiakker és kiránduló kocsi. Teherkocsik és autobusok: 30 HP lánchajtással, lánctakaróval, 4 tonna hasznos súlyra vagy 40 személyre. í!í Automobil-alkatrészek, lámpák, stb. $ Állandó kiállítás : ...........-■—......— Budapest, kigyó-tér 1. (Telefon 168—M.) Képviselők kerestetnek! 1907. pécsi kiállításon aranyérem s díszoklevél 1901. temesvári kiállítás, I. díj díszoklevél. 1902. országos gazdasági kiállítás Pozsony, I. dij. aranyérem 1902. borászati kiállítás Eger, I. dij, díszoklevél és aranyérem. — 1906. Nagyvarad : I. dij, díszoklevél. lorsajtók legújabb rendszerű, könyökszerkezetü „Kossuth“, „Kincsem“, „Hegyalja“ „Acélorsós“, a magyar bortermelők legkedveltebb borsajtói. Legújabb rendszerű viznyomásu (hydralikus) kettős kosarn sajtóik: nagyüzemü préseléshez. Sajtóink főelönye : a must sehol sem érintkezik vasrészekkel! Egyszerű kezelés! Óriási erőkifejtés! A törköly egy darabban és könnyen kivehető 1 Egy ember által könnyen kezelhető ! Szőlőzuzók és Bogyózók. — „Villám“ legújabb centrifugális bogyózó­és zúzógépek. SZILÁGYI és DISKANT gépgyára MISKOLCZ. Árjegyzék ingyen. Értesítés. Díszes női ruhákat, blúzokat,ruha aljakat, férfi ruhákat legszeb­ben tisztit és fest bár­mily színre, női ruha szövetet guvliroz r ruliafesttf é« tisztító Sátoraljaújhely, Bercsényi-utca 5. Saját házában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom