Zemplén, 1908. január-június (38. évfolyam, 1-52. szám)

1908-06-20 / 50. szám

Junius 20. ZEMPLÉN. 7. oldal. CLAYTON t SmnTlEWORTH Eredeti J,,0JTiT0“ benzin-motorok CSÉPLÉ5I CÉLRA 1— pu >> ” — N O <T N fO továbbá BEHZ1H-. PETH0LID-, [ÉGSZESZ- ás SZ19ÚBAZ-MÚTOHOK faszén, antracit és koksz tüzelésre 1—1500 lóerőig. LANGEN és WOLF motorgyár BUDAPEST VI., fláczi-hőrut 59. ABADIE Sikerült egy gyárnak teljes készletét és eredeti modeljeit áron alul megvennem. Angol kosztümök remek szabású K. 17.50, divat csikkal K. 22.50. Sima kosztümök kitűnő minőség K. 35, 44, 56, Ferencz József szabású kosztümök K. 35, 48, 64. Selyem blúzok K. 9.50, 14, 22, 31. Csipke blúzok K. 10 50. 17, 24, 32.— Szövet blúzok angol és japán divatfazonban K. 4.80, 7.50, 11.— 300 drb. zefirbluz á 3 kor. Batiszt blúzok legújabb fazon K. 4.40, 6.50, 8.20. Medaire blúzok K. 9.50, 11.80, 14.50. Kitűnő szabású angol aljak K. 7.50, 9 80, 12, 17. Lüster és szövet berakott aljak K. 12, 17. 22. Mosó pongyolák K. 10. Szövet pongyolák K. 15, 24, Angol ragiánok és lüszter köpenyek K. 12, 17, 24. Napernyők K. 5.50 7.20 és ll. Leány és fiú gyermek-ruhák még eddig nem létezett árban. SZEGŐ SÁNDOR diuataniházában Sátoraljaújhely. ■'Hrs CLIMAX és ECLIPSE NYERSOLAJ-MOTOROK ES L0K0M0BIL0K Legjobb és legolcsóbb hajtóerő mezőgazdasági és ipari czélokra. Nincs robbanási veszély, se pénzügyőri ellenó'rzés. Elsőrangú referenciák. BACHRICH ÉS TÁRSA Budapest—Hamburg—Bécs. Motorgyár Magyarországi raktár és iroda: Budapest, Szabadság-tér, Tőzsde-palota. Lcguj.nbb szerkezetű Zongorák és Pianinók —— továbbá igen szép hangú —— HARMÓNIUMOK legjutányosabb árban kaphatók, esetleg cserébe is vagy részletfizetésre Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. ÓRIÁSI OCCÁSIO ! lliflYTON b SHUTThEWORTfl BUDAPEST, VíczI kSrút «3. szám Utal a legjutányosabb árak mellett ajánltatnalc: £ocomobil és gőzcséplőgép-készletek 2•/, eg«s< 12 ió.^, •talmakaialoxók, Járgány - cséplőgépek, lóhere - cséplők, tisztító - roitáfe, konkolyosók, kaszáló- és aratógépek, szénagyüjtök, boronák, „COLUMBIA-DRILL“ legjobb sorvetőgépsk, „Planet Jr.“ kapálók, uocikavágók, réparágók, kukorlcsa-morzsolók, darálók, ttrlö-malmok, egyetemes aczál-ekék, 2- ás S-vasa sktk áa minden egyéb gazdasági gépik. Részletes árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmení-« küldetnek. A peronoszpora leghatékonyabb ellenszere a Dr ASCHENBRANDT féle BORDÓI POR amint azt úgy a külföldi, igazolják. Nem perzsel! rontja! A burgonyavész sosabb! A lisztharmat legbiztosabb gyógy BRANDT-féle mint kilencz éves hazai tapasztalatok Jól tapad! A tecskendőket nem ellen használt szerek közt is a leghatá­és óvszere a Dr. ASCHEN □000000000^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REZKENPOR mely a szőlőt egyúttal az antraknózis ellen is megvédi. 10 és fillér fillér A porok árai Budapesten: 50 kilogr.-os zsákban kilogr.-kint bordói por 72 és 5 „ „ „ bordói por 76 2 „ „ „ bordói por 77 50 kilogr.-os zsákban kilogr.-kint rézkénpor 45 5 „ „ rézkénpor 49 „ 2 „ „ „ rézkénpor 50 „ Gyártás korlátolt I Tessék a szükségletet mieló'bb megrendelni. A porok szállítása bármely időben és részletben történhet. Ismertető füzeteket, használati utasításokat küld, megrendeléseket elfogad a Magyar Mezőgazdák szövetkezete Budapest, V. kér., Alkotmány-utcza 31. szám. A por ezenkívül kapható és megrendelhető: Klein Emilnél Tar- czal, Steintest D.-nél Királyhelmecz, Abaffy Lászlónál Szerencs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom