Zemplén, 1908. január-június (38. évfolyam, 1-52. szám)

1908-06-03 / 45. szám

Junius 20. ZEMPLÉN. 7. oldal. ÓRIÁSI OCCASIO! Sikerült egy gyárnak teljes készletét és eredeti modeljeit áron alul megvennem. Angol kosztümök remek szabású K. 17.50, divat csikkal K. 22.50. Sima kosztümök kitűnő minőség K. 35, 44, 56, Perencz József szabású kosztümök K. 35, 48, 64. Selyem blúzok K. 9.50, 14, 22, 81. Csipke blúzok K. 10 50. 17, 24, 32.— Szövet blúzok angol és japán divatfazonban K. 4.80, 7.50, 11.— 300 drb- zefirbluz á 3 kor. Batiszt blúzok legújabb fazon K. 4.40, 6.50, 8.20. Medaire blúzok K. 9.50, 11.80, 14.50. Kitűnő szabású angol aljak K. 7.50, 9 80, 12, 17. Lüster és szövet berakott aljak K. 12, 17. 22. Mosó pongyolák K. 10. Szövet pongyolák K. 15, 24, Angol raglánok és lüszter köpenyek K. 12, 17, 24. Napernyők K. 5.50 7.20 és 11. Leány és fiú gyermek-ruhák még eddig nem létezett árban. SZEGŐ SÁNDOR divatáruházában Sátoraljaújhely. » . 9 t •Csak egy papist savunk,ez pedig CLIMAX és ECLIPSE NYERSOLAJ-MOTOROK ES LOKOMOBILOK Legjobb és legolcsóbb hajtóerő mezőgazdasági és ipari czélokra, Nincs robbanási veszély, se pénzügyőri ellenőrzés. Elsőrangú referenciák. BACHRICH ÉS TÁRSA Budapest— Hamburg—Bécs. Motorgyár f Magyarországi raktár és iroda: Budapest, Szabadság-tér, Tőzsde-palota. IliflYTON őt SHUTTItEWORTH BUDAPEST, Váczl-körút 63. szám által a legjutányosabb árak mellett ajínltatnak: f ocomobil és gőzcséplőgép-készletek 8% «gé» 12 isersig, •Mlmakualoxók, Járgány- cséplőgépek, Iáhere - cséplők, tisztító -rosták, konkolyoiák, kassáló- és aratógápek, szénagyQJtök, boronák, „CQLUMBIA-DRILL" legjobb sorvetőgépek, „Planet Jr.“ kapálők, •xecakavágők, répavágók, kokorlcxa-morzsolók, darálók, Brltt-malmok, egyeteme* aczél-ekék, 2- ás S-yua •kék is minden egyéb gaidaségl gépek. Részletes árjegyiékek kívánatra ingyen és bérmestr* küldetnek © Legújabb szerkezetű Zongorák és Pianinók —— továbbá igen szép hangú ....... HARMÓNIUMOK legjutányosabb árban kaphatók, esetleg cserébe is vagy részletfizetésre Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. ^000000000000000000000000000^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A peronoszpora leghatékonyabb ellenszere a Dr. ASCHENBRANDTféle BORDÓI POR amint azt úgy a külföldi, mint kilenez éves hazai tapasztalatok igazolják. Nem perzsel! Jól tapad! A tecskendőket nem pontja! A burgonyavész ellen használt szerek közt is a leghatá­sosabb ! A lisztharmat legbiztosabb gyógy- és óvszere a Dr. ASCHEN 0 BRANDT féle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I rézkénpor I § mely a szőlőt egyúttal az antraknózis ellen is megvédi. 0 0 0 0 A porok árai Budapesten: 0 0 50 kilogr.-os zsákban kilogr.-kint bordói por 72 fillér 0 0 10 és 5 „ „ „ bordói por 76 „ 0 2 „ „ bordói por 77 „ 0 _ 50 kilogr.-os zsákban kilogr.-kint rézkénpor 45 fillér 0 ra 10 és 5 „ „ rézkénpor 49 „ rg ra 2 „ „ rézkénpor 50 „ g P* Gyártás korlátolt I Tessék a szükségletet mielőbb megrendelni, g == A porok szállítása bármely időben és részletben történhet. Ismertető 23 füzeteket, használati utasításokat küld, megrendeléseket elfogad a 23 1 Magyar Mezőgazdák szövetkezete I H Budapest, V. kér., Alkotmány-utcza 31. szám. 0 0 A por ezenkívül kapható és megrendelhető: Klein Emilnél Tar- Kg Kg ezal, Steinfest D.-nél Királyhelmecz, Abaffy Lászlónál Szerencs. gg ifigiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHH Eredeti „0 T|T 0“ benzin-mótoroh CSÉPLÉ5I CÉLRA fii továbbá BENZIN-, FETH0LIH-, LÉ6SZESZ- is SZ10ÓGäZ-MDTOROH faszén, antracit és koksz tüzelésre 1—1500 lóerőig. LANGEN és WOLT mótorgyáp BUDAPEST VI., Dóczi-hörut 59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom