Zemplén, 1908. január-június (38. évfolyam, 1-52. szám)

1908-03-14 / 22. szám

Március 14. ZEMPLÉN 7. oldal. Legújabb szerkezetű Zongorák és Pianinók------- tovább 4 igen>zép hangú ------­HARMÓNIUMOK legjutányosabb árban kaphatók, esetleg cserébe is vagy részletfizetésre Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. Eredeti „0 T T 0" benzin-motorok CSEPLESI CÉLRA :2.S I továbbá BENZIN-, PETR0LIN-, LÉGSZESZ- és SZIODGiÁZ-MÓTQROK faszén, antracit és boksz tüzelésre 1—1500 lóerőig. LANGEN és WOLF mÓtOPgyáP BUDAPEST VI., VáCZi-hÖPUt 59. £1100000000000000100000000000001^ "" 62 Van szerencsém nagybecsű figyelmébe ajánlani ruhatisztító, ruhafestő és guvelirozó üzletemet, | melyben tisztításra elfogadok: selyem, szövet, csipke, gyapjú, és Q batiszt blúzokat és ruha aljakat, férfi öltönyöket, nadrágokat, tavaszi « és őszi felöltőket, továbbá csipkéket, nyakkendőket,'csipke-függönyö- fej két és hímzett munkákat. ss Festésre: minden megunt, vagy szinehagyott ruhát bármilyen ES szinre is. Gyászruhák a legrövidebb idő alatt festetnek. 62 Q Gnvlirozásra: női ruhaszöveteket és selymeket, stb. s gj Szives pártfogást kérve, vagyok S s. ... .................. mély tisztelettel s S Bercsényi-utca 5. sz. Saját hazamban. Rakovszky Sándor, 62 ß A vármegyeház háta mögött. vegyi tisztitó és kelmefestő. 62 ® 62 ^0000000000000100000000000000^ Fillér Fillér A NAGYMOSÁS! ha ruha kékitéshez szabadalmazott , ^ 4F fó., URANOS"2» PASZTILLÁT használ /o Patyolat fehér lesz a fehérnemű 1 Foltot vagy csíkot nem csinál 1 Ártalmatlan, mert savmentes! Gyorsan, teljesen oldódik a vízben 1 URH HO 5-pasztilla csak V filler és egy mosáshoz elég! Minden drogériában és jobb füszerüzletben kapható. Mintadobozt - 10 drb pasztilla = 40 fillér beküldése ellenében (bélyegekben is) küldenek: HOCHSINGER TESTVÉREK vegyészeti gyár, Budapest VI. % Li-I . ­^ 4 F Oj J 4F V ^„URANOS’^ HOCHSINGERl^ Q7rilrinitlinminb * hiányok pótlására 2 éves dús gyökérrel, zöldojtással ŰulílUUJIVUliyUn • készítve ezre ÍOO frt. — Telepítésre gyökeres zöldojt- vány ezre 80 frt. Telepítésre sima zöldojtvány ezre 45 frt. Fácnitnnmiflb * gyönyörű példányok, fajtisztán ezre 100 frt. — Szépség- rOuUJIVÜIiyUn • hibával, eredési biztosítással ezre 45 írt. Mind Ripária- portálisra ojtva a következő fajokban: Fehér borfajok: Olasz Rizling, fehér és piros Szlankamenka, Furmint, Sárfehér, Mézesfehér, Ezerjó, Erdei, Bakator, Kövidinka, Mirkovácsi, Muskotályok, Hárslevelű, Sauvignon, Bánáti, Rizling. Toros borfajok : Nagy burgundi, Oportó, Nemes Kadarka, Aramon. Csemege­fajok : fehér és piros Cbasselas, Passatutti, Tokaji Chasselas, Ezredéves, Muskotályok stb. Sima Ripária-portális 1. oszt. 8 frt., sima Ripária-portális II. oszt. 3 frt., gyökeres Ripária-portális I. oszt. 16 frt., gyökeres Ripária- portális II. oszt. 10 frt., gyökeres 2 éves gyökerű 18 frt. Hazaj nemes vesszők sima 4 frt. a fenti fajokból. Ojtványaimért teljes felelősséget vállalok s ha a vevő azzal nem volna megelégedve, azt visszaveszem s pénzét visszaadom. Előlegül az ár 1/* részét kérem beküldeni. Hegyi bor fehér 50 kor., siller 50 kor., vörös 60 korona. Gyöngyös (Heves megye), Szent Urban templom. SZÉKE1V I. JÓZSEF B|!Hpl000|Hft2P»)000000000000000000F2P ® Klein Salamon 1 0 fgj fakereskedő Sátoraljaújhelyben, Kossuth-utca 198. sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elvállal úgy helyben, mint vidéken, minden­nemű épületek és templomok fedélzeteinek ISTTERNIT-palával való befedését, jótállás mellett, jutányos áron. fiz €tternit-pala a világ legjobb Védőanyagának bizonyult. 0 0 10 0 0 0 0 0 S H 0 0 0 0 0 ^E20000000p2P2^S200000000000000P21^ MUSCHONG—BUZIÁSFÜRDÖI SZÉNSAV-MÜVEK újonnan berendezve ~*S kartelen; kívül szállítanak azonnal bármily mennyiségű természetes, ve­gyileg legtisztább folyékony SZÉNSAVAT a világhírű huziásfiirdői szénsavforrásokból szódavizgyártáshoz, vendéglősöknek és egyéb ipari ezélokra _______ mesterségesen előállott, kevésbbé kiadó szénsavval. Megbízható, szigorúan lelkiismeretes kiszolgálás 1 BuziasfíiPdöi ásvány- és gyágpizeli 7i és Va literes üvegekben. vese- és hólyagbántalmaknái utói nem ért gyógyhatás. Elsőrendű asztali viz I Felvilágosítással készségesen szolgál Muschong-buziásfürdői szénsavművek és “ ásványvizek szétküldési telepe Buziásfürdőn. Sfirgönyczim: Mnschong, Buziásfiirdő. — Interurban telefon 18. sz. Ügyes helyi ügynökök kerestetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom