Ujhelyi Hirlap, 1924 (27. évfolyam, 1-56. szám)

1924-04-19 / 30. szám

(4) 30. szám ÚJHELYI HÍRLAP 1924 évi április 19. NEGHBVÓ. A Sátoraljaújhelyi Kölcsönös Ön­segélyző Hitelszövetkezet falszámo lás alait. 1924. május hó 5-én délután 3 órakor (Kazinczy u. 3 Dubay féle ház­ban az emeleten) közgyűlést tart melyre a t. tagok ezennel meghivatnak. Az esetben, ha kellő számú tag meg nem jelenése miatt a közgyűlés meg­tartható nem lenne, úgy az újabb köz­gyűlés 1924. május hó 14-én délután 3 órakor az alanti tárgysorozattal, a megjelent tagok számára való tekintet nélkül fog megtartatni. Tárgysorozat: 1. Közgyűlési elnök választása. 2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyző­könyv hitelesítésére 2 tag kirendelése. 3. A felszámolók jelentése a szövet­kezeti ügyek végleges lebonyolításáról, a felszámolás befejezésének bejelentése és eredményének közlése. 4. A felszámolóknak és a felügyelő bizottsági tagoknak a felmentvény meg­adása. 5. Esetleges indítványok. A felszámolok. ■OCDG3GOG£>Gt>eaCD«eOGDeOGt?eOGDeSO« ° Zsebében vatorizálődik és kamatozik a pénze! $ KÖZPONTI TltKARRKPÉnZTÁR R. T. Sátoraljaújhely Fő-utca 10.1, emelet. Telefon 21. Érdekközösségben a Líoyd Bank R.-T. budapesti főintézetével. Elfogad takarékkoronában betéteket a Lloyd Bank kamatozó pénztárjegyeire. Folyósit tnkarékkoronában folyószámla és váltóhiteleket a legelőnyösebb feltételek mellett. A ü@vísa KüzpGtst Borosztáfiya vesz és elad hegyaljai §3©r©kst \ nagy téteieSeheii. f ioe3GDesGDeaGOi2D»GPesGDeaGt3eoGooi Magános ur jobb családnál bútorozott szobát keres ■MHHMHftiRHtintWillUIIIIUIIIItimitttlIlifiltllllilIlHIttItWIIIIllIHltllSIiiiIríHílHWillilllitlIMiiniKlillilHtiiltlIUÜiIUÍni'iiHtHHUHIIIIlininnillH Ajánlatokat a kiadóba kér. tluköször&ifd® Ili iiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii Elvállalja borotvák, kések, ollók köszörülését, javítását és minden e szakba vágó^jminkáí, Sátoraljaújhely, ”VUópü&tUl"‘ Wekerle-tér imiimiiiiiiiiummiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiminmiiiHiiiiimiimiEii \*_ ________ J Kiszolgáló leány felvétetik a Bujdosó cukrászdában. t széna ™ özv Kovátsnénál, Szárhegy. Egy teljesen uj, szabadonfutó, conlrafékes kerékpár egy kitűnő karban lévő. modern, helyből induló sebességváltós, egyhengeres 6 HP. méter-kerékpár és egy amerikai rendszerű redőnyös íróasztal eladó. Cim a kiadóhivatalban. Fali tégla kapható Orosz jl bajosnál Kossuth Lajos-u. 83. Telefon 174, Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal SáTORM JAUJHELTI NÉPBANK Fő ucca 8. sz. MINT TAKARÉKPÉNZTÁR Telefonsz. 33. i XSNXXVVSVV VWWVAVX v \ .V V. V~V..V.\ --N.NW, V \ \ > \ \ SS , f f / , ./ >. / ■'>, V i * _ i Takarék- és folyószámla betéteket takarékkoronában e I f o g a d ti n k. A Pesti Magyar üereskedsims Bank előnyös kamatozású pénztárjegyei pénztárunknál beszerezhetők. HÚSVÉTI SONKA. debreczeni vegyes felvágott, NAPOHTA FRISS VIRSLI, különféle felvágott. Gazdasági, leérti, veteményniagvakjutányosan kaphatók Tóth Lajosnál . Sátoraljaújhely Rákóczy-u 1. Fakereskedemi Részvénytársaság Központi irodája: Kossuth Lajos-utca 65. Telefon: 46. sz,-----<-» • —­Detail fatelepe: Rákőczi-u. 64., a kisállomás mellett (a volt Rubin-féle faraktár) Telefon 54. Transitó fatelepe: Kossuth Lajos-utca 65. szám. Épület és tűzifa, bükk, tölgy és fenyődeszka, fazsindely, fedélcserép, kátránylemez, mindenféle építkezési és asztalosanyagok állandó nagy raktára Bujdosó cukrászda Sátoraljaújhely» Kazinczy-utca 7. szám. S aját készitmén>ü sütemények. Teasütemények, Bonbonok, Haschek, Fagylaltok, Parfaik, Likő­rök, Pezsgők kaphatók. Rendelést legizléseseb- ben és pontosan készít, —-»es«*-— Telefon 162. Nyomatott Landesmann Miksa és Társa kcm)wayomcLájü>an Sátoralja vjhely.

Next

/
Oldalképek
Tartalom