Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1935

Miskolci tankerUlet. 1935—36. iskolai év. A SÁTORALJAÚJHELYI KEGYES-TANÍTÓ­RENDI RÓM. KATH. REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE Az 1935—36. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: NEUHAUSER FRIGYES Ш IGAZGATÓ. SÁTORALJAÚJHELY pAvay jAnos könyvnyomdája 1936.

Next

/
Oldalképek
Tartalom