Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1934

Debreceni tankerület 1934—35. iskolai év. SÁTORALJAÚJHELYI KEGYES-TANÍTÓ­RENDI ROM. KATH. REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE Az 1934—35. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: NEU HAUSER FRIGYES Ш IGAZGATÓ. SÁTORALJAÚJHELY PAVAYjAnos könyvnyomdája 1935.

Next

/
Oldalképek
Tartalom