Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1932

Ща' ■ . ■<‘ЛЫ Debreceni tankerület, i fc/ yy f K^7*-t ^ ■ " - -•-.­9 ' ^,/fuCA.o. . '-?£vV' i/ 1932—33. iskolai év. SÁTORALJAÚJHELYI KEQYES-TANÍTÓ- RENDI RÓM KATH. REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE Г Й» AZ 1932—33. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: NEUHAUSER FRIGYES Ш IGAZGATÓ. SATORALJAUJHELY PAVAY Janos könyvnyomdája 1933.

Next

/
Oldalképek
Tartalom