Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1931

Debreceni tankerület 1931—32. iskolai év. I A SÁTORA LJ A ÚJ H E LYÍ К EG YES-TAN ÍTÓ- RENDI RÓM. КАТИ. REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1931—32. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: NEUHAUSER FRIGYES DR­IGAZGATÓ. SÁTORALJAÚJHELY pAvay JÁNOS könyvnyomdája 1932 ■ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom