Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1927

Debreceni lankeriilet l<)27 2S. iskolai év. A SATORAI.JAtJJHEI.VI KEGYES-TANÍTÓRENDI RÓMAI RATH. REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 19^7- 28. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: HÉBER IMRE IGAZGATÓ. SÁTORALJAÚJHELY NYOMATOTT A „ZEMPLÉN“ R. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1928.

Next

/
Oldalképek
Tartalom