Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1917

A KEQYES-TANITÓRENDIBK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SÁTORALJAUJHBLYI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1917—18-1K ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÍ TLSZI: NYÍL ASSY KÁROLY IGAZGATÓ. Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely

Next

/
Oldalképek
Tartalom