Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1913

A KEGYE S-TANÍTŐRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SÁTORALJAÚJHELYI * ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1913—14-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : NYILASSY KÁROLY IGAZGATÓ. NYOMATOTT LANDESMANN MIKSA ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SÁTORALJAÚJHELY, 1914.

Next

/
Oldalképek
Tartalom