Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1911

TARTALOM: Hadady, Halmi. lrta:M-a. — Kirándulás. Irta: Jámbor György. — Szabad Lyczeum. Irta : Rózsa I. — Segélyző-Egyesület. Irta: Cserhelyi Sándor. — Kassai tornaverseny. Irta: Kudlicska Károly. — Adatok a lefolyt iskolai év történetéből — Tanári kar. — Bevégzett tananyag. — írásbeli feladványok. — Ifjúsági egyesületek. — Iskolai ünnepélyek. — Tanszergyarapodás. — Jutalmak. — Rövidítés. — Érdemsorozat — Érettségi vizsgálatok. — Statisztikai kimutatás. — Értesítés. — A jövő tanévben használandó könyvek jegyzéke. SATORALJAUJHELY. NYOM. LANDESMANN MIKSA ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1912. ' ЩШЯШШ A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SÁTORALJAÚJHELYI RÓM. КАТЯ FŐGIMNÁZIUM ^ÉRTESÍTŐJE AZ 1911 12-IK TANÉVRŐL. KÖZr^ESZI: NY1LASSY KÁROLY ll~. Л 7Г-. 4 ГЛ

Next

/
Oldalképek
Tartalom