Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1910

А KEö^ES-TANITORENDIEK VEZETE5E ALATT ALLO SíÍT0H9L]9l)]HELYI Ш.KSTH. FŰGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1910—1911-1К TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : N VILASSy KAROL? IGAZGATÓ. TARTALOM: Magyar Gábor. Irta : M—a. — Spotkovszky Károly. Irta: J. Gy. - Kirándulásaink. Irta : dr. Visegrádi János. — A szabad líceum. Irta : V. J. — Adatok a lefolyt iskolai év történetéről. — Tanári kar. — A bevégzett tananyag. — írásbeli feladványok. — Ifjúsági egyesületek. — Iskolai ünnepélyek. — Tanszergyarapodás. — Ösztöndijak és egyéb segélyezések. — Érdemsorozat. — Érettségi vizsgálatok. — Statisztikai kimutatások. — Értesítés. — A jövő tanévben használandó könyvek jegyzéke. SÁTORALJAÚJHELY. A „ZEMPLÉN" KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETÉBŐL. 1911.

Next

/
Oldalképek
Tartalom