Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1909

A KEGyES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALftTT ÁLLÓ SáT0R9L]9Ú]HELVI RÓM. KflTH. FÖBIMHÉZIUM TARTALOM: A kegyesrendiek sátoraljaújhelyi házikönyvtárának ismertetése. Irta: Dr. Visegrádi János. — A főgimnázium új épülete. — A lefolyt iskolai év története. — Tanári kar. — Bevégzett tananyag. — írásbeli dolgozatok. — Egyesületek. — Iskolai ünnepélyek — Tanszergyarapodás. — Ösztöndíjak és egyéb segélyezések. — Érdemsorozat. — Érettségi vizsgálatok. — Statisztikai kimutatások. — Értesítés ÉRTESÍTŐJE AZ 1909 1910-1К TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: NyiLASSy KÁROLy IGAZGATÓ. SÁTORALJAÚJHELY. A „ZEMPLÉN“ KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETÉBŐL. 1910.

Next

/
Oldalképek
Tartalom