Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1907

A KEG^ES-TANlTÓI^ENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SflTOHÜLlilliMlYl RölYI. KílTH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 190 7—19 Ο δ -1K TANÉVBŐL. KÖZZÉTESZI : NVILASSV KAROLJ IGAZGATÓ. TARTALOM : Zemplén vármegye déli részének műemlékei. Irta: Visegrádi János. — Az év története. — Tanári kar. — Tananyag. — írásbeli dolgozatok. — Egyesületek. — Iskolai ünnepélyek. — Tanszergyarapodás. — Ösztöndíjak és egyéb segélyezések. — Érdemsorozat. — Érettségi vizsgálatok. — Statisztikai kimutatások. — Értesítés. SÁTORALJAÚJHELY NYOMATOTT A ZEMPLÉN KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETÉBEN 1908. \ T

Next

/
Oldalképek
Tartalom