Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1906

1906- (90f A KEGYES-TANÍTORENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SÁTORALJAÚJHELYI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1906-1907-1К TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : Z SI G MOND JÁNOS IGAZGATÓ. TARTALOM: Két ősrégészeti kirándulásunk a Zempléni-szigethegységbe. Irta: Visegrádi János. — Az év története. — Tanári kar. — Tananyag. — írásbeli dolgozatok. — Egyesületek. — Iskolai ünnepélyek. — Tanszergyarapodás. — Ösztöndíjak és egyéb segélyezések. — Érdemsorozat. — Érettségi vizsgálat. Összefoglalás. — Értesítés. SÁTORALJAÚJHELY NYOMATOTT A ZEMPLÉN KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETÉBEN 1907. ■Л4*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom