Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1905

A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SÁTORALJAÚJHELYI ROM. MATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1905-1906-IK TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : HÁM JÓZSEF IGAZGATÓ. TARTALOM: Három kirándulásunk a Zempléni-szigethegységbe. Irta: Visegrádi János. — Az év története. — Tanári kar. — Tananyag. — írásbeli dolgozatok. — Egyesületek. — Iskolai ünnepélyek. — Tanszergyarapodás. — Ösztöndíjak és egyéb segélyezések. — Érdemsorozat. — Érettségi vizsgálat. — Összefoglalás. — Értesítés. SÄTORALJAUJHELY. A „ZEMPLÉN“ KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETÉBŐL. 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalom