Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1904

A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SÁTORALJAÚJHELYI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1904-1905-IKl TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: KOVÁCS ENDRE IGAZGATÓ. Tartalom: Dr. Czirbusz Géza 30 éves tanársága. — Borúth Elemér (1833—1886.) Irta : Dr. Perényi József. — Az év története. — Tanári kar. — Tananyag. — írásbeli dolgozatok. — Egyesületek. — Tanszergyarapodás. — Érdemsorozat. — Érettségi vizsgálat. — Összefoglalás. — Értesítés. SÁTORALJAÚJHELY. A „ZEMPLÉN“ KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETÉBŐL 1905.

Next

/
Oldalképek
Tartalom