Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1902

t t А К EGY ES -T AN ITORENDIEK VEZETÉSE ALATT ALLO SÁTORALJAÚJHELYI HÓM. ШН. FÖGYHNASIUH ÉRTESÍTŐJE AZ «—1903-IKI TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: KOVÁCS ENDRE IGAZGATÓ. Tartalom: Dugonics András színművei. Irta: Dr. Perényi József. — Vandruska Antal f. — Az évtörténete. — Tanári kar. — Tananyag. — írásbeli dolgozatok. — Egyesületek. — Tanszergyarapodás. — Erdemsorozat — Érettségi vizsgálat. — Összefoglak^ — Értesítés. * SÁTOR ALJA-Ü.J HELY, A „ZEMPLÉN“ KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETÉBŐL. 1903.

Next

/
Oldalképek
Tartalom