Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1891

A KEGYES-TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ S.-A.-ÚJHELYI ROM. KATH. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1891 - 92-IKI TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI Dr. ORMÁNDY MIKLÓS IGAZGATÓ. SÁTORALtIA-U JHÉLV, NYOMATOTT A .ZEMPLÉN' KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1892

Next

/
Oldalképek
Tartalom