Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1885

A KEGYES-TANITÖRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SÁTO R ALJ A-UJ HE LYI ROM. KATH. GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 18e%»-IK TANÉVRŐL. Nyomatott a „Zemplén“ könyvnyomdájában. 1886.

Next

/
Oldalképek
Tartalom