Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1882

' y1 KEGYESRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SÁTORALJ A - UJHELY I ROM. KATH. NÄGYGYMNÄSIUM X? Ό qp tv C? T ΓΛ TK? J&JlTÍXJiSjÖXXwcJXí AZ 1882/33-IK TANÉVRŐL. SÁTORALJ A-UJ HELY. NYOMATOTT A „^EMPLÉN“ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. I883.

Next

/
Oldalképek
Tartalom