Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1881

A ,λ! SR£ \/V/ VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SÁTQ BALJA-ÚJHELYI ROM. KATH. NAGYGYMNASIUM JtSiJtrí, X JtSuöJL X vJa JCa AZ 188Vs2-IK TANÉVRŐL. SÁTORALJ A-UJHELY. NYOMATOTT A „ZEMPLÉN“ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. >882.

Next

/
Oldalképek
Tartalom