Római katolikus polgári iskola, Sárospatak, 1938

yúo j A SÁROSPATAKI ÁLL SEGÉLYEZETT RÓM. KAT. KOEDUKÁCIÓS POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA EVKÖNYVE AZ 1938—39. TANÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 21-IK ÉVE. KÖZZÉTESZI: SALAMON JÓZSEF PLÉBÁNOS, IGAZGATÓ. SZERKESZTETTE: KLACSKÓ BÉLA POLG. ISK. TANÁR, H. IGAZGATÓ. 193 9 NYOMTATTA: RÁCZ ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA, SÁROSPATAK

Next

/
Oldalképek
Tartalom