Református tanítóképző intézet, Sárospatak, 1944-46

Tiszáninneni Ret. Egyházkerület. Miskolci Tankerület. Tanuló-otthon. A SÁROSPATAKI REF. LÍCEUM ÉSTANÍTÓKÉPZ Ő~I NTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1944-45., 1945-46. ÉS 1946-47. TANÉVRŐL AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK XC. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: DR. EGEY ANTAL IGAZGATÓ Sárospatak., 1947. NYOMTATTA: CSEHI LAJOS A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL

Next

/
Oldalképek
Tartalom