Református tanítóképző intézet, Sárospatak, 1943

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület. Kassai Tankerület. Tanulóotthon. A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐINTÉZET ÉS LÍCEUM ÉVKÖNYVE AZ 1943—44. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: DR. EGEY ANTAL IGAZGATÓ. Sárospatak, 1944. NYOMTATTA KISFALUDY LÁSZLÓ A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom