Református tanítóképző intézet, Sárospatak, 1887-93

9 A SÁROSPATAKI /LLAMI TANÍTÓKÉPEZDE (Xl-IK) ÉRTESÍTŐJE AZ 1B8 7/ 8188 8/ 9, 188 9/ 9 0189%., 189%., 189%. ÉS 189%. ISKOLAI ÉVEKRŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA DEZSŐ LAJOS, SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel. 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalom