Református tanítóképző intézet, Sárospatak, 1881-83

SÁROSPATAKI ÁLLAMI TANÍTÓKÉPEZDE " T? X) X* 13 l&Wl ( \ <3 AZ I88V2- 188 2/ 3. ES 188 3/ 4. TANEVEKRŐL —— ÖSSZEÁLLÍTOTTA DEZSŐ LAJOS, tanitóképezdei igazgató. -•ijgottS^' SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel. 1884.

Next

/
Oldalképek
Tartalom