Református tanítóképző intézet, Sárospatak, 1879-80

SÁROSPATAKI I ÁLLAMI TANÍTÓKÉPEZDE < IJTS S)cS AZ 1879-80. ÉS 1880-81-IK TANÉVEKRŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA DEZSŐ LAJOS, tanitóképezdei igazgató. > •Xi^SZ'X­SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel. 1881. . V XM

Next

/
Oldalképek
Tartalom