Református tanítóképző intézet, Sárospatak, 1875

A SáMS&ATASI y\LLAMI TANÍTÓKÉPEZDE AZ 1875/e. TANÉVRŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA DEZSŐ LAJOS, tanitóképezdei igazgató. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1876. Lr J

Next

/
Oldalképek
Tartalom