Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1934

152. Albert VIII., Rivó Zoltán V. o. t. — 30 pengő kedvezménnyel: Horkay József, Hubay László VI., Berhés Antal, Kukoró Fe­renc IV., Deák Béla III., Marádi András, Orbán László Ilb. o. t. — 25 pengő kedvezménnyel: Daróczy Zoltán VII., Biró Jó­zsef, Daróczy Ferenc, Paszternák László V., Zombor Ferenc Ilb. o. t. — 20 pengő kedvezménnyel: Juhász Béla, Orosz Tamás VI., Harsági Géza V., Bene Dezső, Szabó Levente IV., Bartha Károly, Czövek László Ilb. o. t. — 15 pengő kedvez­ménnyel : Berzeviczy István, Nemes István VI., Deme László, Kőszeghy Zoltán V., R. Emri János IV., Barthos Gyula Illb., Barthos Tibor Ilb. o. t. — 10 pengő kedvezménnyel: Balázs István, Erdős Károly VII., Kóródy Lajos IV., Bogáthy László Illa., Bakos László, Balla Bertalan Illb., Szaniszló István 11a., Mády István Ilb. o. t. — Kedvezmény nélkül: Glósz Tibor, Szabó Aladár VIII., Baksy Zoltán, Szabó Béla, Szathmáry La­jos VII., Bulyovszky Miklós, Hubay Barna, Nyéky Boldizsár VI., Fekete Barnabás V., Bakó Barnabás, Csapó Ferenc, Janka Tihamér, Péchy Sándor, Szabó A. Lajos, Vitkay Bertalan, Kof­lanovits György IV., Dencs Mihály Illa., Foltányi Sándor, Nagy Károly, Theisz János Illb., Andrejevits Bálint, Gönczy Tibor, Kiss Kornél, Petrássy Tibor Ha., Baksy Tibor, Fekete Gyula, Ivanics Gyula, Szombathy Tibor, Tóth Imre Ilb., Béres Lőrinc, Kukoró László, Majdik Ferenc, Müller Gábor, Nagy Ferenc, Pap Ferenc, Szabó József, Szabó László, Sallay László, Szath­máry Géza, Thomka Miklós I. o. t. Felvétetett összesen 77 tanuló, ezek közül kedvezményes 37 tanuló, kedvezmény nél­küli 40 tanuló. 5. A teológiai-internátusban való lakásra évi 120 pengő díjért, az adott kedvezmények beszámítása mellett a követ­kezők vétettek fel: Szabó Aladár VIII., Szabó Béla VII., Bu­lyovszky Miklós VI., Deme László V., Bakó Barnabás, Bene Dezső, Koflanovits György, Szabó Levente, Szabó A. Lajos, Vitkay Bertalan IV., Nagy Károly, Theisz János Illb., Gönczy Tibor, Kiss Kornél, Petrássy Tibor Ha., Majdik Ferenc, Müller Gábor I. o. t. 6. Az angol-internátus manzard-szobájába felvétettek évi 60 P-ért: Csőry István VIII., Barczi Gyula, Imri Ferenc, Király Kálmán, Medgyasszay Viktor, Polák Géza VII., Demeter Gyula VI., Király István, Kiss Miklós, Kuti Lajos V., Pataky Sándor IV., Majdik Zoltán II. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom