Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1906

66 -cs '35 -0) 1. II. N X Név "5 ^í > Sziiletéshely Megye O W CS> félév 7 Doktor János 1888 F.-Barcika Borsod — 2 8 Dull Imre 1883 Magyarbaksa Szilágy 1 9 Eleszin Szilárd 1887 Túrja B.-Bodrog 1 2 10 Fodor Pál 1888 Miskolc Borsod 1 2 11 Friedrich JehudaGyula 1885 T.-Terebes Zemplén — 2 12 Gasparik Andor 1888 Peceszentmár. Bihar 1 2 13 Gombos Ferenc 1887 Tiszatarján Borsod 2 14 Gyurtsik László 1883 Gyöngyös Heves 1 — 15 Hellinger Ignác 1888 S.-A.-Ujhely Zemplén 1 2 1 16 Holló Géza 1888 Kassa Abauj-T. 1 2 17 Horváth Géza 1886 Nagybánya Szatmár — 2 18 Horváth István 1887 Homonna Zemplén 1 2 19 Kossuth Ferencz 1889 Tornallya Gömör 1 2 20 Kukri Ferenc 1886 Kisbégány Bereg 1 2 21 Kulics József 1888 S.-A.-Ujhely Zemplén 1 2 22 Lányi Andor 1887 Sz.-Udvarhely Udvarhely 1 2 23 Majos Ferenc 1888 Tass Szabolcs 1 2 24 Murgu Péter 1886 Almás Torontál 1 2 l 25 Nyeviczkei Antal 1880 S.-A.-Ujhelv Zemplén — 2 16 Oulechla Ede 1889 Grodek Galicia 1 2 í 27 Papp Viktor 1887 Dragomérfalv. Máramaros 1 2 28 Pogrányi Géza 1887 Révkomárom Komárom 1 2 29 Pralea Győző 1883 Breáza Fogaras 1 — 30 Sarkady N. Sándor 1887 Sárospatak Zemplén 1 2 31 Smál József 1886 Tornallya Gömör 1 2 32 Szalay Béla 1887 Márokpapi Bereg 1 2 33 Szalóky József 1886 Nemesszalók Veszprém 1 2 34 Székely Béla 1887 S.-A.-Ujhely Zemplén 1 2 35 Szűcs István 1885 Jenke Ung 1 — 36 Vágó Gyula 1888 S.-A -Ujhely Zemplén l 2 37 Várady László 1888 Izsnyéte Bereg 1 2 38 Vitkay Bertalan 1886 Sárospatak Zemplén 1 — 39 Zombory Géza 1887 Olaszliszka Zemplén — 2 Létszám: 33 34 Születési hely szerint volt akadémiai hallgatónk: Zemplén megyéből 57, Borsodból 29, Gömörből 23, Abauj-Torna és Be­regből 18—18, Szabolcsból 15, Ungból 9, Szatmár és Háromszék m egyékből 5—5, Biharból 4, Heves, Veszprém és Jász-Nagy-Kun­Szolnok megyékből 3—3, Hajdú-, Udvarhely, Szilágy, Torontál, Maros-Torda és Fogaras megyékből 2—2, Ugocsa, Torda-Aranyos, Brassó, Kis-Küküllő, Békés, Szolnok-Doboka, Somogy, Szepes, Csongrád, Csanád, Pest, Temes, Bács-Bodrog, Máramaros és Komárom megyékből 1—1, továbbá Galicia és Romániából szin­tén 1 — 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom