Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1906

67 Á kollokviumok eredménye a) a vallás- és egyháztudományi szakon: Év folyam 1 Lét­szám A rendes kollok­viumi időben kol­lokvált Egy vagy több tárgyból nem kollokvált a rendes időben Év folyam 1 Lét­szám jeles j jó elégs. Egy vagy több tárgyból nem kollokvált a rendes időben I-ső félév. IV. év. III. „ 11. „ I. „ 22 31 31 49 3 1 4 5 1 9 1 9 19 27 21 27 Össz. 133 13 10 16 94 H-ik félév. IV. év. III. „ II. „ I. „ 23 29 29 49 3 4 5 6 3 4 6 7 8 1 4 11 9 20 14 21 Össz. 130 18 20 24 64 b) a jog- és államtudományi szakon: l-ső félév. IV. év. III. „ II. „ 1. „ 8 14 30 33 1 4 11 5 6 6 14 3 2 2 2 5 16 (1 meghalt, 1 eltávozott.) 5 (1 átlépett a theologiára.) Össz. 85 16 31 7 28 Il-ik félév. IV. év. III. „ 11. „ I 4 11 24 34 1 4 12 1 3 11 2 2 3 4 (A IV. évesek a Il-ik félévben kollok­^ válni nem kötelesek.) 15 8 Össz, 73 17 15 7 34 Megjegyzendő, hogy a nem kollokváltak legnagyobb részé­nek csak egy-két tárgyból hiányzik a kollokviuma, s az első félév­ben elmaradottak a hiányokat csaknem kivétel nélkül pótolták rendkívüli kollokviumokon a 11-ík félévben: a 11-ik félévben elmaradot­tak pedig— miután a megszabott tárgyakból a kollokvium feltétlenül kötelező — a következő iskolai évben tartoznak a hiányt pótolni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom