50614. lajstromszámú szabadalom • Vízi körjáték

Megjelent 1910. évi december hó 31-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 50614. szám. XX/g. OSZTÁLY. Vizi kör játék. MARKIEWICZ FÉLIX MÉRNÖK ODESSZÁBAN. A bejelentés napja 1909 december hó 16-ika. Jelen találmány vizi körjátékra vonat­kozik, mely betonból, cementből, fából, fémből stb. készült mesterséges víztartá­nyokban vagy tavak, folyók vagy tengerek partján állíttatik föli A körjáték lényegé­ben több köralakban elrendezett csónakból áll, melyek golyókon ágyazott közös ten­gely körül forognak. A csónakok egy csa­vartól vagy vizi keréktől kapják forgómoz­gásukat, mely csavart vagy vizikereket valamely erőforrás, mint benzin-, nafta-, spiritusz- vagy elektromos míótor segélyé­vel, vagy pedig kézzel hajtunk. A csatolt rajzon a találmány szerinti, elektromos hajtással fölszerelt körjáték vázlatosan, és pedig az 1. ábrában fölülnézetben és a 2, ábrában keresztmetszetben van föl­tüntetve. (1) jelöli a medencefalazást, (2) a me­dence fenekének közepében kiálló talpat, melyen a forgatható állványzatnak (3) agya golyók segélyével van vezetve. A (3) agyból a (4) karkereszt áll ki, melynek külső végein szegmentszerűen alakított, (5) csónakok vagy sajkák vannak csuklósan megerősítve. A csuklós megerősítés azért szükséges, hogy a csónakok természetes himbáiódása ne befolyásoltassék, valamint a csónakok különböző magas vízfölszineken is úszhassanak. A csónakokban (6) padok vannak alkalmazva. A csónakok köralakú kiképezése is lényeges, mert csak ezáltal korlátoztatnak a haladási ellentállások a minimális mértékre. A körjáték hajtóberendezése elektromos áram használatinál például a következő: Az áram a (7, 7) kábeleken át ja (8,8) csúszókefékhez vezettetik és a (9, 9) kol­lektorokról vagy csúsz|ógyűrűkrőiL a (10, 10) vezetékek segélyével a (11, 11) elek­tromotorokhoz halad, melyek a (12, 12) hajócsavarokat hajtják. A hajócsavarok kü­lönböző pontokon lehetnek elrendezve és számuk változó lehet. Az egyes csanakok helyett egyetlen gyűrűalakú jármű is al­kalmazható, mely esetben a hajócsavar pl. a jármű külső kerületén rendezhető el. Célszerű minden egyes csónak részére kü­lön hajócsavart alkalmazni, mert ezáltal a haladás természetességét megóvjuk. Egyéb­ként azonban a mótor a csónakok közös forgástengelyére is hathat. E forgásten­gely kúpkerékhajtás vagy hasonló segélyé­vel egy, a medencén kívül fekvő erőfor­rásból is kaphatja mozgását. Célszerű a (4) karkeresztet a golyós csapágyakkal együtt víz alatt tartani

Next

/
Oldalképek
Tartalom