6427. lajstromszámú szabadalom • Eljárás orvosságcsemegék készítésére

Mm? Megjelent 1896. évi deczember hó 4-én. MAGY. t» KIl\. SZABADALMI SZABADAL HIVATAL JUá? S-/.-I I | 1 IVlh 12. OSZTÁLY. Eljárás orvosság-csemegék készítésére. MAUXION ANDRIS KERESKEDŐ CZl'íi BERLINBEN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 20-ától kezdve. .Jelen találmány orvosság-csemegék készí­tésére vonatkozik és különböző csemegékbe, illetve befőttekbe és csokoládéba bizonyos adag gyógyszer keverésére vonatkozó eljárás­ban áll, miáltal a gyógyszerek ízletessé válunk a nélkül, hogy gyógyító hatásuk csorbát szenvedne. E czél elérésére az orvosság kellemetlen ízének megszűntetésére első sorban csoko­ládé vagy csokoládé-keverék van kiszemelve, lehet azonban másnemű anyagokat is hasz­nálni. A keverés főleg oly orvosságoknál kívá­natos, melyeknek különösen kellemetlen ízük van. milyenek pl. a creosot, rebarbara-kivonat (tjnetura), riczinus-olaj-készítmények s ha­sonlók, melyek a következőkben előadott elegyítést eljárásnál vannak fölsorolva. • Az illető orvosságból alkalmas mennyisé­get édesített vagy nem édesített kakaó­­anyaighoz adunk és azt egy csokoládéina­­lomban addig keverjük, dörzsöljük, míg az orvosság egyes részecskéit finotnan el nem osztott alakban a kakaó tömege,kötve nem tartja. 4szétosztott gyógyszer újból való.össze-, állását aj kakaóban megakadályozandó ka­kaóvajat adtmk a tömeghez és folytonos -HMMigntáo'- köabott ^tztr-emtikúWá --^<^t^uk át. Ezen emulziót könnyen merevíthetjük.^ akár gyors lehűtés, akár szakemberek előtt ismert alkalmas anyagok hozzákeverése által. Kakaó helyett ugyanazon kezelés mellett mandola-habarék (Pjralinefüllmasse) is hasz­nálható. Ha illékony vagy a levegő élenyétől óvandó gyógyszerek használtatnak, úgy a piaczképes alakban készített csemege (kon­­tekt) előállítása után azonnal czukormázzal vonjuk be. vagy más alkalmas módon zárjuk el a légköri levegő behatása elől. Ezen módon készül pl. a gerinczagybántal­­mak kezelésénél nagy sikerrel használt gyógyszer-csemege is. Bizonyos fűszerek, mint fahéj, vanília, szegfű, kardamonka és hasonlók zellerrel, borszesszel, vagy czukoroldattal együtt úgy kezeltetnek, hogy ezek gyógyító alkatrészei kivonatokatván a fönt leírt módon kakaó, vagy kakaókrémmel elegyíttetnek. Ugyanily módon a legtöbbnyire émelygős ízű különböző gyógyfüvek (teák) finoman megőrölhetők és kakaóporral oly arányban keverhetők, hogy a teaporból készült tea­­főzet ize a kakaó ízét veszi, fok Az íz szí­nezésére (kellemessé tételére) még zamatok szerek, mint nanyieshéj, vanília stb. ishasz- Jiálhatók

Next

/
Oldalképek
Tartalom