Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2005. július-szeptember (110. évfolyam, 7-9. szám)

2005-07-01 / 7. szám

160 2005/7 - SZKV KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről............................................................S13 Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok..............................­Megadást megelőzően megszüntetett eljárások Visszavontnak tekintés díjfizetés hiányában.................................................................­Visszavonás.............................................................................­Elutasítás....................................................................................­Kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszűnése és újra érvénybe helyezése Megszűnés az oltalomról történő lemondás miatt.................­Megszűnés díjfizetés hiányában.............................................­Megszűnés a termék forgalomba hozatali engedélyének visszavonása következtében....................................................­Érvénytelenség, mert a közösségi rendelet 3. cikk alapján nem lett volna kiadható a tanúsítvány.....................................­Érvénytelenség az alapszabadalom szabadalmi oltalmának oltalmi idő lejárata előtti megszűnése következtében..........­Érvénytelenség az alapszabadalom megsemmisítése vagy az alapszabadalom korlátozása következtében.....................­Kiegészítő oltalmi tanúsítvány újra érvénybe helyezése .........­Vegyes kiegészítő oltalmi tanúsítvány közlemények Jogutódlás..................................................................................­Képviseleti megbízás...............................................................­Képviselet megszűnése.............................................................­Név-, illetve címváltozás...........................................................­Hasznosítási szerződés.............................................................­Hatósági tájékoztatás hatálytalanítása....................................­Határozat kijavítása, kicserélése.............................................­Helyreigazítás................................................................................-PUBLICATIONS ON SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES Information on applications for a supplementary protection certificate..................................................................... S13 Granted supplementary protection certificates..........................­Proceedings terminated before grant Application considered withdrawn in lack of payment of the filing fee........................................................­Withdrawal................................................................................. -Rejection......................................................................................­Lapse or restoration of supplementary protection certificates Lapse by reason of surrender of protection..............................­Lapse by reason of lack of payment of the annual fee.........­Lapse as a consequence of withdrawal of the authorization to place the product on the market...........................................­Invalidity by reason of a grant contrary to the provisions of Article 3 of the Community Regulation.............................­Invalidity as a consequence of lapse of the basic patent before the expiry of its lawful term .........................................­Invalidity as a consequence of revocation or limitation of the basic patent.....................................................­Restoration of a supplementary protection certificate Diverse publications on supplementary protection certificates Succession in title.......................................................................­Appointment of a representative................................................­Termination of representation....................................................­Change of name or address........................................................­Exploitation contracts.................................................................­Repeal of official information....................................................— Correction or replacement of decisions....................................­Rectification....................................................................................-NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI KÖZLEMÉNYEK Adatközlés növényfajta-oltalmi bejelentésekről........................­Növényfajta-oltalmi bejelentések közzététele ..........................­Megadott növényfajta-oltalmak...................................................F19 Nyomtatásban megjelent növényfajta-oltalmi leírások.............­Közzétételt megelőzően megszüntetett növényfajtaoltalom­engedélyezési eljárások..............................................................­Növényfajta-oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése Ideiglenes növényfajta-oltalom megszűnése elutasítás miatt - Ideiglenes növényfajta-oltalom megszűnése díjfizetés hiányában.................................................................­Ideiglenes növényfajta-oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt...........................................­Végleges növényfajta-oltalom megszűnése lejárat miatt . . . - Végleges növényfajta-oltalom megszűnése díjfizetés hiányában.................................................................­Végleges növényfajta-oltalom megszűnése lemondás miatt.........................................................................­Növényfajta-oltalom megsemmisítése....................................­Növényfajta-oltalom megszüntetése.........................................­Növényfajta-oltalom fajtanév törlése......................................­Növényfajta-oltalom újra érvénybe helyezése.......................­Növényfajta-oltalom megszűnését megállapító határozat visszavonása............................................................­Vegyes növényfajta-oltalmi közlemények Jogutódlás..................................................................................­Képviseleti megbízás..............................................................­Képviselet megszűnése............................................................­Igényjogosultság (arány)változás...........................................­Név-, illetve címváltozás........................................................­Hasznosítási szerződés............................................................­Hatósági tájékoztatás hatálytalanítása......................................F20 Határozat kijavítása, kicserélése ...........................................­Helyreigazítás ..............................................................................-PLANT BREEDER’S RIGHT PUBLICATIONS Communication of breeder’s right application data.................­Publication of breeder’s right applications.................................­Granted breeder’s rights..............................................................F19 Printed breeder’s right specifications.........................................­Breeder’s right granting procedures terminated prior to publication..................................................................................­Lapse and restoration of breeder’s right Lapse of provisional breeder’s right due to refusal.................­Lapse of provisional breeder’s right due to non-payment of fees..............................................................­Lapse of provisional breeder’s right due to relinquishment or protection considered relinquished ....................................­Lapse of definitive breeder’s right due to expiration of term . - Lapse of definitive breeder’s right due to non-payment of fees..............................................................­Lapse of definitive breeder’s right due to relinquishment.......................................................................­Nullity of breeder’s right ..........................................................­Cancellation of breeder’s right................................................­Cancellation of variety denomination........................................— Restoration of breeder’s right....................................................­Withdrawal of decision on the lapse of breeder’s right .......................................................................­Diverse breeder’s right publications Succession in title.....................................................................— Appointment of a representative ...........................................­Termination of representation ................................................­Change in (the share of) authorship.........................................­Change of names, addresses......................................................­Exploitation contracts ............................................................­Cancellation of official information.........................................F20 Correction or change of decisions ...........................................­Errata.............................................................................................-

Next

/
Oldalképek
Tartalom